Konservativ Krabask er hermed aktiv.  Den eneste programerklæring Krabasken indrømmer, er at være leveringsdygtig i økonomisk liberale og kulturkonservative, sandsyligvis reaktionære, kommentarer og meninger. 

Det betyder at Krabasken vil blive svunget over fænomener som journalister, post-modernisme, socialisme, dansk erhvervslivs-smartness, kommunikationsforum, ledelsesfilosoffer med videre.

Da Krabasken er beskæftiget med andre andre blogs, og desuden er særdeles erhvervsaktiv, vil posteringerne til tider forekomme sporadisk.

De er hermed advaret.