Journalister, der som bekendt ingen videnskabelig træning har gennem deres uddannelse (selvom de ustandselig ævler om “research”), er forfaldne til ukritisk at videreformidle det værste junk science. Her er et godt eksempel. En masse journalister har videreformidlet historien (via DR fra BBC).  Artiklen er publiceret i Leadership and Organization Development Journal, et ikke særligt velanskrevet tidsskrift. Der er anvendt en kvalitativ forskningsmetode. Sådanne kan som bekendt twistes til at give stort set hvilket som helst resultat forfatteren måtte ønske.  Har journalister ulejliget sig med at spørge en dansk forsker til råds før de kolportererde historien? Nej da.

Reklamer