Man skal ikke have fulgt meget med i aviserne, P1 og blogosfæren for at have stødt på navne som Malene Busk (adjunkt, Kunstakademiets Arkitektskole), Tim Jensen  (lektor, SDU), Tabish Kair (lektor, Århus Universitet), Gunna Funder Hansen (adjunkt, SDU), Mark Lorenzen (lektor, Copenhagen Business School), Rikke Andreassen (lektor, Lunds Universitet).  Der er tale om unge eller yngre personer, der er særdeles højrøstede, medievante, ofte har synspunkter der er meget politisk korrekte på den SF/Enhedsliste-agtige måde, og udtaler sig med stor skråsikkerhed og ofte megen indignation. Ritige eksperter, hva’ ba?

I det hele taget er der de seneste cirka fem år opstået et lag af kommenterende og politiserende eksperter med en klar venstredrejning. Checker man deres akademiske credentials begynder man at ane uråd.  Tim Jensen har ikke engang en PhD-grad. Tabish Khair lister på sin hjemmeside artikler i Dagbladet Information som tidsskriftsartikler! Det gør han også med en ensides kommentar i The Guardian Literary Review.  (Med “tidsskriftsartikler” menes i dansk forskningspraksis almindeligvis artikler i tidsskrifter med “blinde” reviewers). Rikke Andreassens forskningsindsats forekommer ret så tyndbenet.  Malene Busk synes ganske umeriteret (eller har bare ikke lagt noget CV ud).

Sporene skræmmer.  Noget kunne tyde på, at vi har at gøre med “eksperter” der istedet foren akademisk indsats forfølger en indsats i medierne.  Det er selvsagt problematisk, fordi eksperter i form af adjunkter, lektorer og professorer nu en gang bør være stærkt akademisk meriterede.   Så svært er det altså ikke at blive adjunkt eller lektor på et universitet eller en læreanstalt.  Der skal mere til før man kan udtale sig som “ekspert” (ihvertfald om ting der ligger ud over éns PhD-afhandling).

Heldigvis er der særdeles meriterede eksperter der udtaler sig om vægtige samfundsanliggende.  Enten er de teknokratiske økonomer (ikke et ondt ord om dét) — eller også er de borgerligt-liberale — nemlig debattører som Peter Kurrild-Klitgaard, Jesper Lau Hansen og Christian Bjørnkjær.  Godt vi har dem!  Og bare MSM snart ville indse klasseforskellen.