Ron Paul er Krabaskens favorit i den aktuelle US-valgkamp. Paul forbinder på fortræffelig vis økonomisk liberalisme med kulturel/kultur-konservatisme.  Men han er ikke alles kop te. Som 180Grader rapporterer, er Paul desværre løbet ind i en storm af racisme-, konspirations-teori- og generel højre-loonie-anklager.  Her er The Economist’s take på sagen med en del mere detaljer end i 180Graders historie.  Her er udplukkene fra Paul’s newsletters.

Der er efter alt at dømme at tale om en storm i et glas vand, hvor Paul højst har udvist kritisérbar uagtsomhed ved ikke i tilstrækkelig grad at kontrollere indholdet i sit newsletter. Men virkelig problematisk er det, at sagen — og Pauls kandidatur og person i det hele taget — er i gang med at splitte den libertarianske bevægelse. 

Her er Tim Cavanaugh om “the Ron Paul controversy” med en karakteristisk reaktion:

… it is weird that a philosophy of non-aggression, ownership of self and property, individual choice, free trade and so on is so attractive to people whose greatest passsion is arguing that Abraham Lincoln was the foulest butcher in American history, that black people are stupider than white people, that Mexicans are naturally inclined to favor a welfare state, that our culture is being undermined by the feminization of boys, and so on. Folks of this stripe are present in not-inconsequential numbers in both small-l and big-L libertarianism. I can understand why drag queens, pot smokers, gun lovers and entrepreneurs are libertarians. I comprehend why localist, traditionalist, Chestertonian Christian types gravitate toward the movement.

But why are Confederate apologists attracted to a philosophy that draws so much of its thinking from either abolitionists (Lysander Spooner, Robert Green Ingersoll, Henry David Thoreau and others) or market-based freedom types (Adam Smith, J.S. Mill, etc.)? Why is Lincoln — whose one-liner “As I would not be a slave so I would not be a master” could easily be the motto of the Libertarian party — not given the same warts-and-all historical courtesy that is extended to Thomas Jefferson? Why does Woodrow Wilson’s support for Jim Crow laws not get more attention among the many other particulars that cause libertarians to view him (rightly in my view) as the worst president of the twentieth century? Why the fascination with how different ethnic groups score on standardized tests if you believe in an individualistic, non-averaged universe?

Endnu et eEksempel: Her er venstre-libertarianeren Steven Horwitz om Paul som han absolut ikke kan lide. Også Virgina Postrel, som driver dynamist-blog’en har angrebet Paul.  Den aktuelle ballade er imidlertid kun symptomatisk for en dybtgående splittelse i amerikansk libertarianisme, der synes at blive større for hver dag. På den ene side står venstre-libertarianere som Howitz og Postrel, og på den anden de såkaldte “paleo-libertarianere” som hylder traditionelle værdier, er fundamentalt “bourgeois” og som står mere i gæld til “the old right” end til den fusion af ungdomsoprør og libertarianisme, der prægede bevægelsen i 197o’erne og som vel totalt set stadig dominerer. 

Reklamer