Rent tilfældigt fik Krabasken her til morgen fat i et eksemplar af Matematik-Leksikon, “udarbejdet af lærer B. Østergaard Sørensen”.  Eksemplaret er trykt i 1978, men jeg tror at der er tale om en ældre publikation.

Nå, bogen henvender sig — fremgår det af forordet — til “elever i folkeskolens ældste klasser .. og flinke elever i 6. og 7. klasse.” Indholdet? Tja… blandt andet binomialfordelingen, trigonometri, nutidsværdi-beregning, grænseværdier og to ligninger med to ubekendte.

Ting som idag anses for at være for svære i hvertfald for det første matematiktrin i gymnasiet (correct me if I am wrong), men som for 30 år siden åbenbart kunne håndteres af “flinke elever i 6. og 7. klasse”.