Den eneste programerklæring Krabasken indrømmer, er at være leveringsdygtig i økonomisk liberale og kulturkonservative, sandsynligvis reaktionære, kommentarer og meninger. Det betyder at Krabasken vil blive svunget over fænomener som journalister, post-modernisme, socialisme, dansk erhvervslivs-smartness, kommunikationsforum, ledelsesfilosoffer med videre. Da Krabasken er beskæftiget med andre blogs, og desuden er særdeles (formentlig for) erhvervsaktiv, vil posteringerne til tider forekomme sporadisk. Krabasken er en gnaven, midaldrende dansk akademiker.