Den eneste programerklæring Krabasken indrømmer, er at være leveringsdygtig i økonomisk liberale og kulturkonservative, sandsynligvis reaktionære, kommentarer og meninger. Det betyder at Krabasken vil blive svunget over fænomener som journalister, post-modernisme, socialisme, dansk erhvervslivs-smartness, kommunikationsforum, ledelsesfilosoffer med videre. Da Krabasken er beskæftiget med andre blogs, og desuden er særdeles (formentlig for) erhvervsaktiv, vil posteringerne til tider forekomme sporadisk. Krabasken er en gnaven, midaldrende dansk akademiker.

Reklamer